Beleef de Bergen

      Stuur jezelf op avontuur

Disclaimer

Trailz-Wandelreizen (Kamer van Koophandel 86065904), hierna te noemen TRAILZ, verleent u hierbij toegang tot trailz-wandelreizen.nl en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door TRAILZ en derden zijn aangeleverd. TRAILZ behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
De op trailz-wandelreizen.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van TRAILZ. In het bijzonder zijn alle prijzen op trailz-wandelreizen.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op trailz-wandelreizen.nl. TRAILZ oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit. TRAILZ zal klachten over inhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via info@trailz-wandelreizen.nl

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij TRAILZ en haar gebruikers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van TRAILZ, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig 

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

E-mailen
Bellen
Info